Imunofenotypizace krevních malignit

Imunofenotypizační analýza je součástí laboratorních diagnostických postupů nutných k určení přítomnosti klonu maligních buněk hematopoetického původu, jejich liniové příslušnosti, případně stupně diferenciace. Imunofenotypizace využívá imunofluorescenčního průkazu povrchových, cytoplazmatických nebo jaderných molekul krevních buněk monoklonálními protilátkami s vyhodnocením průtokovou cytometrií. Imunofenotypizace je náročné a drahé vyšetření, které je obvykle indikováno klinickým hematologem.


Vyšetřovaný materiál:


Vlastní vyšetření:

Provádí se na základě klinické suspekce, obvykle v několika stupních. Je volen optimální vyšetřovací panel monoklonálních protilátek.
K základnímu panelu jsou podle klinické suspekce nebo dílčího výsledku fenotypové analýzy doplněny další znaky.


Odezva:

3 dny
Výsledek je k dispozici k telefonické konzultaci v pracovní den následující po doručení vzorku do laboratoře. Závažné nálezy jsou hlášeny bezprostředně po ukončení analýzy.


Interpretace výsledku imunofenotypizačního vyšetření:

Výsledek imunofenotypizační analýzy musí být vždy posuzován v kontextu klinického stavu a výsledků dalších laboratorních vyšetření.
Na výsledkovém listu jsou udána procenta pozitivních buněk pro daný znak. Podstatnou součástí je slovní hodnocení se závěrem.

 

Přehled vyšetřovaných panelů pro periferní krev nebo kostní dřeň:

Základní panel 1

(u podezření na MM, MGUS):

CD8/CD4/CD45/CD3
CD19/CD16+56/CD45/CD3
CD15/CD33/CD45/CD34
kappa/lambda/CD5/CD19
CD38/CD138/CD56/CD19
 

Základní panel 2
(u ostatních diagnóz):

 

CD8/CD4/CD45/CD3
CD19/CD16+56/CD45/CD3
CD15/CD33/CD45/CD34
kappa/lambda/CD5/CD19
 

Základní panel 2 se dále rozšiřuje u:

CLL:
CD20/CD5/CD45/CD19
CD23/CD79b/CD5/CD19
CD38/CD10/CD45/CD19

NHL/HCL:
CD103/CD11c/CD45/CD19

AML:
CD16/CD13/CD45/CD34
CD64/CD14/CD45/CD34
HLA-DR/CD117/CD45/CD34

B-ALL:
CD19/CD10/CD45/CD34
CD20/CD22/CD45/CD34

T-ALL:
CD7/CD2/CD45/CD34
CD3/CD5/CD45/CD34

 
Základní panel pro výpotek (punktát), nebo uzlinu:
 

CD8/CD4/CD45/CD3
CD15/CD33/CD45/CD34
kappa/lambda/CD5/CD19
CD20/CD5/CD45/CD19
CD23/CD79b/CD5/CD19

 


Postup vyúčtování imunofenotypizačního vyšetření:
 

Panel
Počet výkonů 91439 Celkový počet bodů
Základní panel 2 16 5600
Rozšíření zákl. panelu o jednu čtyřkombinaci znaků 4 1400
Základní panel uzlina 20 7000
Základní panel výpotek/punktát 24 8400


Součástí výsledku je i slovní vyhodnocení a komentář s tímto bodovým ohodnocením: výkon 91475 s hodnotou 173 bodů.

Pozn. Bodové ohodnocení výkonů je převzato z číselníku výkonů verze 1141/2017.