ANCA

Název parametru Metoda Materiál Norma, příp. hodnocení Odezva [dny] Výkon Body
ANCA (p-ANCA, c-ANCA,
atypická ANCA, GS ANA)
imunofluorescence sérum pozitivní
negativní
2* 91323 209
ANCA titr (na vyžádání) imunofluorescence sérum titr <20 arb.j.  2* 91323 x počet jamek 209 x počet jamek

ANCA MPO (myeloperoxidáza), kvantitativně

CLIA sérum 0 – 20 U/ml 2* 91277 678
ANCA PR3 (proteináza 3), kvantitativně CLIA sérum 0 – 20 U/ml 2* 91279 678
ANCA profil; tj. průkaz autoprotilátek proti antigenům:
  • MPO
ELISA
 
sérum
 
index 0 - 1
 
5*
 
91277 678
  • PR3
91279 678
  • BPI
91567 312
  • laktoferin
91567 312
  • katepsin G
91567 312
  • elastáza
91567 312


*   Vyšetření označené na žádance nápisem "SPĚCHÁ" je provedeno nejpozději v pracovní den následující po doručení vzorku do laboratoře.

Pozn. Bodové ohodnocení výkonů dle číselníku výkonů verze 1141/2017.

poslední změna: 14.3.2019 11:54