Diabetes

Název parametru

Metoda Materiál Norma, příp. hodnocení Odezva [dny] Výkon Body
Autoprotilátky proti glutamátdekarboxyláze GAD 65 (GADA) ELISA sérum 0 – 10 IU/ml 28 91495 600
Autoprotilátky proti tyrozinfosfatáze (IA-2A, AIA-2) ELISA sérum 0 – 7,5 U/ml 28 91499 955
Autoprotilátky proti inzulínu (IAA) ELISA sérum index 0 – 1 28 91567 312
Autoprotilátky proti ostrůvkovým buňkám pankreatu (ICA) imunofluorescence sérum pozitivní
negativní*
28 91497 510
Autoprotilátky proti ZnT8 ELISA sérum 0 – 15 IU/ml 60 91567 312


*     Na vyžádání je možno určit titr protilátky.

Pozn. Bodové ohodnocení výkonů dle číselníku výkonů verze 1141/2017.

poslední změna: 27.11.2018 13:55