Odběry vzorků

 

Laboratoř vlastním odběrovým místem nedisponuje. V kooperaci se spolupracující ambulancí je schopná v případě potřeby zajistit odběr krve, pokud bude pacient vybaven řádně vyplněnou průvodkou.

Odběry jsou prováděny v ordinaci MUDr. Tomáše Sýkory, Interna - Alergologie, Palackého třída 1932, Pardubice.
Aktuální ordinační hodiny naleznete na stránkách www.intalg.cz.

Tento způsob odběru je zvláště vhodný pro stanovení parametrů buněčné imunity, aktivity komplementu, ECP a kryoglobulinů.

Odběr musí být nalačno, pacienti ze vzdálenějších míst mohou lehce posnídat. Lze takto odebrat dospělé pacienty i děti.