Pravidla vydávání výsledků

 

Výsledky jsou uvolňovány po elektronické kontrole kvalifikovaným VŠ pracovníkem, odesílány poštou nebo svozem indikujícímu lékaři v tištěné podobě, se stručným hodnocením pomocí referenčních hodnot nebo u složitějších nálezů i s komentářem, opatřeny razítkem a podpisem kvalifikovaného VŠ pracovníka, který ručí za správnost údajů.

Výsledky je možno také vyzvednout přímo v laboratoři nebo o ně lékař může požádat telefonicky. Přitom je nutné respektovat zákon na ochranu osobních údajů. Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud prokáží svoji totožnost. Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v uzavřené obálce.