Pravidla vydávání výsledků

 

Výsledky jsou uvolňovány po elektronické kontrole kvalifikovaným VŠ pracovníkem. Jsou odesílány poštou nebo svozem indikujícímu lékaři v tištěné podobě, se stručným hodnocením pomocí referenčních hodnot nebo u složitějších nálezů i s komentářem, opatřeny razítkem a podpisem kvalifikovaného VŠ pracovníka, který ručí za správnost údajů. Výsledky je možno také vyzvednout osobně přímo v laboratoři.

Lékař může o sdělení výsledků (i předběžných) požádat telefonicky. Touto cestou lze výsledky sdělovat pouze oprávněnému příjemci, tedy lékaři nebo jím pověřené zdravotní sestře. Pokud je k tomu opodstatněný důvod, je možné sdělit výsledky i jinému lékaři, než je žadatel. Obecně je nutné respektovat zákon na ochranu osobních údajů. K poskytování výsledků jsou oprávněni všichni k tomu proškolení odborní pracovníci laboratoře. Telefonické konzultace nebo nejasné výsledky vyřizuje příslušný odborný VŠ pracovník.

Před sdělením výsledků je nutné dostatečně ověřit totožnost osoby nebo pracoviště, kterému budou výsledky hlášeny. Pracovník laboratoře zjistí od volajícího rodné číslo pacienta a v LIS zkontroluje jeho totožnost (RČ, jméno a příjmení). Výsledek musí být sdělen srozumitelně i s jednotkami, popřípadě referenčními intervaly. V případě sdělení předběžných nebo dílčích výsledků je nutné tuto skutečnost volajícímu zřetelně zdůraznit. O hlášení výsledku jsou vedeny záznamy v LIS. Uvádí se stručný obsah hlášení, jméno lékaře nebo sestry, popřípadě oddělení (datum, čas a jméno pracovníka laboratoře je doplňováno automaticky).

Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud prokáží svoji totožnost. Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v uzavřené obálce. Laboratoř neposkytuje pacientům výsledky telefonicky ani jinou elektronickou formou (př.: e-mail) a to ani v případě, že se jedná o samoplátce.

Laboratoř lékařům zasílá výsledky elektronickou cestou. Dále lékařům umožňuje zabezpečený přístup do databáze výsledků jejich pacientů přes internet. Obě služby se zprovozňují na vyžádání lékaře (telefonicky, kontaktním formulářem nebo emailem).