Dodatečná vyšetření

 

Všechna séra jsou v laboratoři skladována zamražená 2 měsíce zpětně.

Tímto opatřením chceme lékařům umožnit případné dovyšetření dalších parametrů, bez nutnosti zatěžovat pacienta novým odběrem a návštěvou lékaře.

Do laboratoře je třeba zaslat žádanku s dalším požadovaným vyšetřením označenou „DODATEK“, případně „materiál je v laboratoři“.

Pokud bychom v laboratoři již neměli dostatečné množství séra, a byl tedy nutný nový odběr, budeme žadatele vyšetření kontaktovat.

Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provádět s určitým omezením, které je dáno stabilitou analytu v odebraném materiálu.