Cena provedených vyšetření

Pro výpočet ceny můžete využít kalkulačku cen pro pojištěnce VZP nebo pro samoplátce (vlevo dole).

Cena vyšetření vychází z bodové hodnoty uvedené v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami dle aktuálně platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. 

Bodové hodnoty jednotlivých vyšetření jsou uvedeny rovněž v Přehledu vyšetření.