Cena provedených vyšetření

 

Cena vyšetření vychází z bodové hodnoty uvedené v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami dle aktuálně platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. 

Bodové hodnoty jednotlivých vyšetření jsou uvedeny v Přehledu vyšetření.


Samoplátci

Pro vyšetření vzorku za přímou úplatu je potřeba na žádance tuto skutečnost vyznačit. Vhodné je uvést kontakt na samoplátce, na který Vám dáme vědět, až budou vyšetření hotová.
 
Pro výsledek si může samoplátce dojít přímo do laboratoře, kde je možno provést platbu na místě a samoplátce poté obdrží výsledek testu.

Vyšetření je rovněž možné uhradit převodem z účtu. V takovém případě je třeba na žádanku uvést adresu, na kterou máme vyšetření fakturovat (adresa pacienta samoplátce nebo lékaře). Výsledek odešleme po obdržení platby.
 
Cizinci

Při požadavku na vyšetření od cizince laboratoř potřebuje jeho číslo pojištěnce, a také datum narození (příp. pohlaví) pro správnou interpretaci řady vyšetření.