Výpočet ceny vyšetření pro samoplátce

 

(dle číselníku zdravotních výkonů verze 1141/2017; cena 1 Kč/bod)

Buněčná imunita:
Základní lymfocytární populace periferní krve (T lymfocyty,B lymfocyty a NK buňky)
Prosíme o současné vyšetření počtu leukocytů a dif. KO pro výpočet absolutních hodnot populací lymfocytů.
Ingesční aktivita fagocytujících buněk
Metabolická aktivita fagocytujících buněk (Burst test)
Imunofenotypizace leukocytů:
Materiál: Diagnóza: Stav pacienta: Počet leukocytů v perif. krvi:
periferní krev   ALL   záchyt   do 2,0 (109/l)
sternální punkce   AML   relaps   2 - 10 (109/l)
trepanobiopsie   CML   v léčbě (den)   10 - 20 (109/l)
BALF   MDS   remise   nad 20 (109/l)
      CLL Poznámka k imunofenotypizaci:
výpotek   NHL
uzlina   HCL
rozšíření panelu o 4 znaky   MM
HLA-B27    
 
Imunoglobuliny: ANA: ASCA IgG, IgA Celiakie a potravinové intolerance:
IgG ANF (ANA) CIK-PEG Anti-endomysium IgA
IgA u pozit. ANF stanovit titr CIK-C1q Anti-retikulin IgA
IgM Rozšíření o 2 titry RF screening Anti-transglutamináza IgA
IgD u pozitivního ANF vyšetřit anti-ENA (screening) RF ELISA IgG Anti-endomysium IgG
IgE celkové Anti-dsDNA (fluoresc.) RF ELISA IgA Anti-retikulin IgG
IgG1 Anti-dsDNA (ELISA) RF ELISA IgM Anti-transglutamináza IgG
IgG2 Anti-ssDNA Anti-IgA Anti-gliadin (deamidovaný IgG)
IgG3 Anti-nukleosomy Játra - autoprotilátky: Anti-gliadin (deamidovaný IgA)
IgG4 Anti-histony Anti-mitochondrie (fluoresc.) Anti-kravské mléko (IgG, IgA)
IgA podtřídy Anti-ENA (screening) Anti-M2 (AMA) ELISA IgG specifické - potraviny:
IgA sekreční (sliny) při pozitivitě ENA (screening) vyšetřit ENA profil Anti-M2, M4, M9 (AMA) blot  počet alergenů
    Anti-ENA profil (SS-A, SS-B, Scl-70, RNP/Sm, RNP70, Sm, Jo-1, CENP B) Anti-LKM1 ELISA Alergologie:
    Anti-ENA blot (SS-A/Ro52, SS-A/Ro60, SS-B, Scl-70, RNP-70, RNP-A, RNP-C, SmB, SmD, Jo-1, CENP B, ribosomální P protein, histony) Jaterní blot (SLA, LC1, F-aktin, sp100, gp210) ECP
Komplement: Anti-Ro (SS-A) ELISA Anti-hladký sval (ASMA) IgE specifické:
C1q Anti-Ro 52 kDa (SS-A) blot    Vyšetření metodou EIA (nebo LEIA/Immulite):
C2 Anti-La (SS-B) ELISA     počet potravinových alergenů
C3 Anti-Sm ELISA Diabetes - autoprotilátky:  počet ostatních alergenů (tj. mimo potravinových)
C4 Anti-RNP ELISA Anti-inzulín Vyšetření metodou FEIA (CAP):
C5 Anti-Scl-70 ELISA Anti-GAD 65  počet jednotlivých alegenů
Celková aktivita Anti-Jo-1 ELISA Anti-ostrůvkové buňky, ICA  počet směsí alergenů
C1 inhibitor Anti-centromera ELISA Anti-tyrozinfosfatáza, IA-2A  počet molekulárních alergenů
Další sérové proteiny: Anti-Ag u myositidy (Jo1, PL7, PL12, EJ, Mi2, SRP, MDA5, TIF1y, Ku, PM-Scl, Scl70, Ro52) Další orgán. autoprotilátky: IgG4 specifické:
Alfa-1-antitrypsin Další autoprotilátky: Anti-parietální buňky  počet alergenů
Alfa-2-makroglob. Anti-beta-2-glykoprot. I (IgG, M) Anti-H+/K+ ATPáza Test aktivace bazofilů:
CRP Anti-CCP Anti-intrinsic (vnitřní) faktor  počet alergenů
Ceruloplasmin Anti-endoteliální buňky Anti-glomerul. baz. membr.  počet alergenů - léky
Haptoglobin Anti-kardiolipin (IgG, IgM) Anti-PLA2R    
Orosomukoid Anti-ribosomální P protein Anti-neurony (MAG, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b)    
Prealbumin ANCA screening (fluoresc.) Paraneoplastické protilátky (Hu, Yo, Ri, amphiphysin, Ma2, CV2, recoverin, SOX1, titin, Zic4, GAD65, Tr)    
Transferin ANCA ELISA (MPO, PR3 kvantitativně) Antiinfekční imunologie:    
Jiné:
ANCA profil (MPO, PR3, BPI, elastáza, laktoferin, katepsin G) ASLO    
Kalprotektin ve stolici     H. pylori - průkaz ve stolici    
Celkový počet bodů:  
Celková cena:  
Quantiferon-TB Gold    
Anti-tetanový toxoid C.tetani    
Anti-PCP S.pneumoniae    
Anti-H.influenzae B