Aktuality

Dozorový audit II

12. 9. 2014 na pracovišti proběhl Dozorový audit II Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP. Získali jsme tak Osvědčení o splnění podmínek auditu  s platností na další 2 roky.