Aktuality

Seminář na téma Aktivační test bazofilů

Dne 17. 9. 2009 jsme spolu s ÚKIA LFUK/FNHK v Novém Adalbertinu v Hradci Králové pořádali seminář na téma Aktivační test bazofilů. Přednášky z našeho pracoviště jsou zde všem zájemcům k nahlédnutí:              
T. Sýkora: Bazotest - pohled klinika
J. Havlasová, T. Sýkora: Bazotest - laboratorní provedení s použitím soupravy firmy Bühlmann Laboratories

Seminář byl pořádán u příležitosti zavedení testu aktivace bazofilů  mezi rutinní testy prováděné v naší laboratoři. V současné době provádíme tento test bez předchozí domluvy pravidelně ve středu s alergeny jedu včely a vosy.

U ostatních alergenů je nutná předchozí domluva s laboratoří. Je třeba počítat s časem na dodání alergenů distribuční firmou a kumulovat odběry tak, aby byli v jednom termínu příslušným alergenem vyšetřeni 4 pacienti (nebo násobky 4). Jedině takto je možné zajistit kvalitní výsledky (dle doporučení výrobce pracujeme s čerstvě připraveným pracovním ředěním alergenů, koncentráty jsou balené v množství pro 4 pacienty) a zároveň neúnosně nenavyšovat cenu vyšetření. Pro snadnější sestavení čtveřic pacientů k vyšetření připravujeme systém on-line objednávání, který by měl umožnit kumulaci pacientů od jednotlivých lékařů.