Aktuality

Osvědčení o splnění podmínek auditu

1. 7. 2008 laboratoř Interimun Pardubice získala Osvědčení o splnění podmínek auditu I Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP.