Aktuality

Peptest

Od dubna 2024 provádíme pro samoplátce tzv. Peptest. Jedná se o stanovení koncentrace pepsinu ve vzorku slin u pacientů s podezřením na refluxní chorobu. Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění.


Osvědčení o splnění podmínek auditu

23.5.2022 v laboratoři úspěšně proběhl Audit R3 Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP.

Získali jsme tak Osvědčení o splnění podmínek auditu s platností do roku 2025.


THDC (Total Histamin Degradation Capacity)

Od března 2021 v laboratoři provádíme test celkové kapacity degradace histaminu v séru (THDC) určený k diagnostice histaminové intolerance. Pomocí tohoto testu lze kvantifikovat schopnost séra degradovat histamin bez ohledu na způsob odbourání. Test má vhodnější parametry oproti předchozí radioizotopové metodě stanovení aktivity DAO (diaminooxidázy) v séru. Testování se prování in vitro bez toho, aniž by byly u pacienta riskovány nepříjemné klinické projevy zprostředkované histaminem. Zároveň není potřeba, aby pacient vysadil nízkohistaminovou dietu. Pokyny k odběru najdete zde.

 


Osvědčení o splnění podmínek auditu

11. 6. 2020 na pracovišti proběhl Dozorový audit B Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP. Získali jsme tak Osvědčení o splnění podmínek auditu s platností na další dva roky.


ALEX2

Od ledna 2020 přechází naše laboratoř na novou verzi multiplexu ALEX s názvem ALEX2, která obsahuje pozměněné složení alergenních extraktů a molekulárních alergenů. Vzorový výsledkový list a přehledná tabulka srovnání testovaných alergenů jsou k dispozici zde:

/102/Specificke_IgE_multiplex/


ALEX

Od dubna 2019 máme na pracovišti k dispozici multiplexní metodu pro simultánní vyšetření sp. IgE protilátek proti rozsáhlému panelu molekulárních alergenů a extraktů ALEX (Macro Array Diagnostics, Vídeň).

/102/Specificke_IgE_multiplex/


Osvědčení o splnění podmínek auditu

21. 6. 2018 na pracovišti proběhl Dozorový audit A Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP. Získali jsme tak Osvědčení o splnění podmínek auditu s platností na další dva roky.


Monografie Imunologie člověka je v prodeji

http://www.imunologie-cloveka-krejsek.cz

Kmenoví pracovníci laboratoře prof. J. Krejsek a doc. C. Andrýs jsou hlavními autory výpravné monografie Imunologie člověka. Naleznete v ní ucelené informace o úloze imunity ve zdraví a nemoci v širokých souvislostech. Kniha reflektuje nejnovější stav poznání.  

Celý článek...


Lékařský seminář

24. 11. 2016 naše pracoviště pořádá lékařský seminář na téma Tuberkulóza a její diagnostika, cílený především na problematiku IGRA (Interferon Gamma Release) testů.

Celý článek...


Osvědčení o splnění podmínek auditu

26. 8. 2016 na pracovišti proběhl Dozorový audit II Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP. Získali jsme tak Osvědčení o splnění podmínek auditu s platností na další 2 roky.


Nový analyzátor pro vyšetření IgE

24. 9 2014 byl u nás uveden do provozu analyzátor Immulite 2000 XPi (Siemens), na který postupně převedeme větší část vyšetřování specifického IgE.

Celý článek...


Dozorový audit II

12. 9. 2014 na pracovišti proběhl Dozorový audit II Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP.

Celý článek...


Přístup do databáze přes WebLIMS

Pro spolupracující lékaře máme k dispozici internetový přístup do databáze laboratoře pomocí programu WebLIMS (Stapro Pardubice). Máte-li o tento přístup zájem, kontaktujte nás na naší adrese interimun@interimun.cz.


Ad informandum - duben 2014

Pokračujeme v tradici vydávání  našeho informačního občasníku, tentokrát opět jarním číslem: Ad informandum - duben 2014. Na vyžádání vám můžeme zaslat i jeho tištěnou verzi.


Přednášky ze setkání alergologů

Přednášky z předvánočního setkání alergologů dne 11.12.2013 v prostorách naší laboratoře naleznete v sekci Aktuality >Semináře.


Ad informandum - duben 2013

Připravili jsme pro vás třetí číslo našeho informačního občasníku Ad informandum - duben 2013. Tištěná verze je opět k dispozici spolupracujícím pracovištím zdarma, do rozebrání nákladu 400 ks.


Osvědčení o splnění podmínek auditu

5. 10. 2012 naše pracoviště úspěšně prošlo Dozorovým auditem I Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP. Získali jsme tak Osvědčení o splnění podmínek auditu s platností na další 2 roky.


Sídlíme na nové adrese

Počínaje dnem 16.7.2012 laboratoř Interimun Pardubice sídlí v nových prostorách na adrese Kavanova 438, v Pardubicích Rosicích. Současně jsme ke stejnému termínu přešli na modernější verzi laboratorního informačního systému FONS OpenLims pardubické firmy Stapro.


Ad informandum - prosinec 2011

Druhé číslo našeho informačního občasníku Ad informandum - prosinec 2011  spatřilo světlo světa před vánočními svátky 2011. Tištěná verze je dispozici spolupracujícím pracovištím zdarma, do rozebrání nákladu 250 ks. Přejeme vše nejlepší do nového roku 2012!


Nový občasník Ad informandum

Jako malý dárek k letošním Vánocům pro vás naše pracoviště připravilo první číslo informačního občasníku Ad informandum - prosinec 2010. Tištěná verze je dispozici spolupracujícím pracovištím zdarma, do rozebrání nákladu


Osvědčení o splnění podmínek auditu

24. 9. 2010 naše pracoviště úspěšně prošlo Auditem II Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP. Získali jsme tak Osvědčení o splnění podmínek Auditu II  s platností na 2 roky.


Nově odesíláme do databáze IZIP

Výsledky našich laboratorních vyšetření nyní nově odesíláme v elektronické podobě do databáze IZIP. Budou tedy přístupné v elektronické zdravotní knížce pacientů.

Celý článek...


Seminář na téma Aktivační test bazofilů

Dne 17. 9. 2009 jsme spolu s ÚKIA LFUK/FNHK v Novém Adalbertinu v Hradci Králové pořádali seminář na téma Aktivační test bazofilů.

Celý článek...


100% úspěšnosti v hodnocení kvality

Naše pracoviště v roce 2008 dosáhlo vynikající 100% úspěšnosti v kontrolních cyklech externího hodnocení kvality.

Celý článek...


Osvědčení o splnění podmínek auditu

1. 7. 2008 laboratoř Interimun Pardubice získala Osvědčení o splnění podmínek auditu I Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP.

Celý článek...