Aktuality

Monografie Imunologie člověka je v prodeji

Monografie Imunologie člověka je v prodeji

http://www.imunologie-cloveka-krejsek.cz

Kmenoví pracovníci laboratoře prof. J. Krejsek a doc. C. Andrýs jsou hlavními autory výpravné monografie Imunologie člověka. Naleznete v ní ucelené informace o úloze imunity ve zdraví a nemoci v širokých souvislostech. Kniha reflektuje nejnovější stav poznání.

Byla sepsána na základě mnohaleté zkušenosti autorů v roli učitelů na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové a také na základě jejich bohaté přednáškové činnosti. 

Laboratoř Interimun s.r.o. finančně podpořila vydání této knihy. Naplňujeme tak předsevzetí, se kterým jsme před lety zahajovali činnost privátní laboratoře. Vedle stanovení širokého spektra imunitních parametů, které naši spolupracující lékaři potřebují pro klinické rozhodování, to je i snaha přispívat k rozvoji klinické imunologie a alergologie včetně blízkých oblastí dalších oborů. 

Věříme, že knihu shledáte zajímavou a čtivou.