Všeobecné informace

 

Interimun spol. s r. o.
Kavanova 438
533 51 Pardubice 17 - Rosice

www.interimun.cz
Tel. 466 644 000
Fax. 466 644 207
e-mail: interimun@interimun.cz

Interimun spol. s r. o.
IČO: 259 77 547
OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vl. č. 18441
Jednatel: MUDr. Tomáš Sýkora

Hlavní předmět činnosti: provozování nestátního zdravotnického zařízení

Laboratoř se zabývá specializovanými laboratorními vyšetřeními v klinické imunologii a alergologii, provádí i příslušnou konzultační činnost v této oblasti.

Odborní zástupci:
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
PharmDr. Jana Havlasová, PhD.

Registrace nestátního zdravotnického zařízení byla provedena u Krajského úřadu Pardubického kraje v roce 2003.
Datum zahájení činnosti laboratoře: 1. 9. 2003