Akreditační proces

Systém kontroly kvality, správná laboratorní práce

Laboratoř je evidována v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP (NASKL ČLS JEP) a zapojena do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR.

Laboratoř pravidelně úspěšně absolvuje audity posuzující kvalitu:

07/2008        Audit I (NASKL ČLS JEP)

09/2010        Audit II (NASKL ČLS JEP)

10/2012        Dozorový audit A (NASKL ČLS JEP)

09/2014        Dozorový audit B (NASKL ČLS JEP)

08/2016        Audit II (NASKL ČLS JEP)

06/2018        Dozorový audit A (NASKL ČLS JEP)

06/2020        Dozorový audit B (NASKL ČLS JEP)

05/2022        Dozorový audit R3 (NASKL ČLS JEP)

Činnost laboratoře se řídí požadavky normy ČSN EN ISO 15 189: 2013, Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost.

Pracoviště se pravidelně zúčastňuje ve všech dostupných parametrech systémů externí kontroly kvality organizovaných v ČR (SEKK) a je zapojeno do mezinárodního systému kvality INSTAND.

Laboratoř spolupracuje s referenčními pracovišti klinické imunologie při konfirmaci sporných výsledků některých speciálních testů.

Seznam LDT metod.