Elektronická žádanka

 

Služba pro ambulantní lékaře, užívající software AMICUS / MEDICUS / PC DOKTOR

Zprávy odchází systémem MedicalNET http://www.medicalnet.cz/.

Náklady na odeslání zprávy hradí laboratoř.

 

Výhody e-žádanky:

  • Je přístupná přímo z ambulantního software lékaře.
  • Archivuje se v dokumentaci pacienta.
  • Údaje do hlavičky převezme z karty pacienta (méně práce a eliminace chyb při přepisu).

  • Snadná orientace: vyšetření jsou členěná tématicky do záložek
  • Umožní vytvořit vlastní šablony žádanek s často užívanými kombinacemi vyšetření.

  • Na základě zvolených vyšetření zobrazí materiál k odběru.
  • Umožní jednoduchý tisk průvodního listu.
  • Má možnost textového sdělení pro laboratoř (např. pro zadání vyšetření, které nevidíte v nabídce).
  • Umožní objednat dodatečná vyšetření z materiálu již v laboratoři.

  • Je vždy k dispozici v aktuální verzi (automaticky se aktualizuje při každé změně - např. přidání nové metody).

Žádost o zprovoznění e-žádanky

V případě zájmu o zprovoznění služby, vyplňte prosím náš webový formulář.