Elektronická žádanka

 

Služba pro ambulantní lékaře, užívající software AMICUS / MEDICUS / PC DOKTOR / CGM MEDISTAR

Zprávy odchází systémem CGM CLICKBOX (www.cgmclickbox.cz)

Lékař zasílá žádanky do laboratoře zcela zdarma.

 

Výhody e-žádanky:

 • Je přístupná přímo z ambulantního software lékaře.
 • Jedná se o zabezpečenou komunikaci (data jsou chráněna).
 • Archivuje se v dokumentaci pacienta.
 • Údaje do hlavičky převezme z karty pacienta (méně práce a eliminace chyb při přepisu).

 • Snadná orientace: vyšetření jsou členěná tématicky do záložek (Imunologie / Autoimunita / Alergologie / Celiakie a potravinové intolerance / Inhalační alergeny sp. IgG / Infekce / Revmatologie-výběr)
 • Umožní vytvořit vlastní šablony žádanek s často užívanými kombinacemi vyšetření.

 • Na základě zvolených vyšetření zobrazí materiál k odběru a typ odběrové zkumavky.
 • Umožní jednoduchý tisk průvodního listu, který odebraný vzorek doprovází při transportu do cílové laboratoře, nebo který slouží jako pokyn k odběru pro odběrové pracoviště.

 • Má možnost textového sdělení pro laboratoř (např. pro zadání vyšetření, které nevidíte v nabídce).
 • Umožní objednat dodatečná vyšetření z materiálu archivovaného v naší laboratoři.

 • Je vždy k dispozici v aktuální verzi (automaticky se aktualizuje při každé změně - např. při přidání nové metody).

Zprovoznění naší elektronické žádanky si lékař může provést sám ve svém ambulantním programu. Případnou pomoc poskytne CGM prostřednictvím obvyklé hotline.