Játra - autoprotilátky

Název parametru Metoda Materiál Norma,
příp. hodnocení
Odezva [dny] Výkon Body
Antimitochondriální protilátky (AMA) imunofluorescence sérum

pozitivní
negativní

(na vyžádání titr)

2 91329 198
Autoprotilátky proti M2 antigenu mitochondrií FEIA sérum 0 - 6 U/ml 7 91291 401
Autoprotilátky proti M2, M4, M9 antigenům mitochondrií imunoblot sérum pozitivní
negativní
21 91399 2116
Autoprotilátky proti LKM-1 FEIA sérum 0 - 10 U/ml 7 91489 573
Autoprotilátky proti hladkému svalu (SMA, ASMA) imunofluorescence sérum pozitivní
negativní
2 91487 239
Autoprotilátky proti F - aktinu imunofluorescence sérum pozitivní
negativní
14 91487 239
Jaterní blot; průkaz autoprotilátek proti antigenům:
SLA/LP imunoblot sérum pozitivní
negativní
7

91399

2116

LC1
LKM1
PGDH
AMA-M2
M2-3E
Sp100
PML
gp210
Scl-70
CENP-A
CENP-B
Ro60
Ro52

 
 


Pozn. Bodové ohodnocení výkonů dle číselníku výkonů verze 1141/2017.

 

poslední změna: 6.2.2024 12:59