Antifosfolipidy

Název parametru

Metoda Materiál Norma, příp. hodnocení Odezva [dny] Výkon Body

Autoprotilátky proti kardiolipinu (ACLA) IgG

CLIA sérum/citrátová plazma 0 – 20 U/ml 2 91275 1234

Autoprotilátky proti kardiolipinu (ACLA) IgM

CLIA sérum/citrátová plazma 0 – 20 U/ml 2

Autoprotilátky proti beta-2-glykoproteinu I (B2GP I) IgG

CLIA sérum/citrátová plazma 0 – 20 U/ml 2 91491 261

Autoprotilátky proti beta-2-glykoproteinu I (B2GP I) IgM

CLIA sérum/citrátová plazma 0 – 20 U/ml 2 91491 261

Pozn. Bodové ohodnocení výkonů dle číselníku výkonů verze 1141/2017.

poslední změna: 14.3.2022 11:31