Test aktivace bazofilů


 Název parametru  Metoda  Materiál  Norma  Odezva
 [dny]
 Výkon  Body
Test aktivace bazofilů (BAT), negativní kontrola průtoková cytometrie

periferní krev  s EDTA
pokyny

k odběru

 <5%   
CD63+ bazofilů
 3  2x91439 2x350,  tj. 700
Test aktivace bazofilů (BAT),
pozitivní kontrola
průtoková cytometrie

periferní krev  s EDTA
pokyny

k odběru

 10 - 100% 
CD63+ bazofilů
 3  2x91439 2x350,  tj. 700
Test aktivace bazofilů (BAT),
inhalační a potravinové alergeny**
průtoková cytometrie

periferní krev  s EDTA
pokyny

k odběru

 <15% 
CD63+ bazofilů
 3  2x91439 2x350,  tj. 700
za jeden alergen
Test aktivace bazofilů (BAT),
hmyzí jedy a latex**
průtoková cytometrie

periferní krev  s EDTA
pokyny

k odběru

 <10%                   
CD63+ bazofilů
 3  2x91439 2x350,  tj. 700
za jeden alergen
Test aktivace bazofilů (BAT),
léky, potravinová aditiva**
průtoková cytometrie

periferní krev  s EDTA
pokyny

k odběru

 <5%                        
CD63+ bazofilů
SI <2 *
 3  3x91439 3x350,  tj. 1050
za jeden alergen testovaný ve dvou ředěních


*    Stimulační index SI = % CD63+ buněk po aktivaci alergenem / % CD63+ buněk u negativní kontroly.

**  Seznam alergenů pro test aktivace bazofilů
Seznam se v čase mění. Aktuální seznam naleznete na http://www.buhlmannlabs.ch

Pozn. Bodové ohodnocení výkonů dle číselníku výkonů verze 1141/2017.

 

poslední změna: 14.3.2022 10:40