CCP, RF, HLA-B27

Název parametru Metoda Materiál Hodnocení Odezva
[dny]
Výkon Body

Autoprotilátky proti CCP (cyklickým citrulinovaným peptidům)

CLIA sérum 0 - 20 arb. j. 7 91567 312
Revmatoidní faktor screening  turbidimetrie sérum 0 - 12,5 IU/ml 2 91501 111
Revmatoidní faktor IgG ELISA sérum, kloubní punktát 0 - 20 U/ml 14 91287 420
Revmatoidní faktor IgA ELISA sérum, kloubní punktát 0 - 20 U/ml 14 91289 288
Revmatoidní faktor IgM ELISA sérum, kloubní punktát 0 - 20 U/ml 14 91285 510

HLA-B27

(na lymfocytech)

průtoková cytometrie periferní krev nesrážlivá
pokyny k odběru
pozitivní/negativní 1 2x 91439 2x 350
tj. 700

Pozn. Bodové ohodnocení výkonů dle číselníku výkonů verze 1141/2017.

poslední změna: 7.2.2024 10:19