Diabetes

Název parametru

Metoda Materiál Norma, příp. hodnocení Odezva [dny] Výkon Body

Autoprotilátky proti glutamátdekarboxyláze GAD 65 (GADA)

ELISA sérum 0 – 10 IU/ml 28 91495 600

Autoprotilátky proti tyrozinfosfatáze (IA-2A, AIA-2)

ELISA sérum 0 – 7,5 U/ml 28 91499 955

Autoprotilátky proti inzulínu (IAA)

ELISA sérum index 0 – 1 28 91567 312

Autoprotilátky proti ostrůvkovým buňkám pankreatu (ICA)

imunofluorescence sérum pozitivní
negativní*
28 91497 510

Autoprotilátky proti ZnT8

ELISA sérum 0 – 15 U/ml 60 91567 312


*     Na vyžádání je možno určit titr protilátky.

Pozn. Bodové ohodnocení výkonů dle číselníku výkonů verze 1141/2017.

poslední změna: 18.7.2019 15:07