Fagocytóza


Ingesční aktivita fagocytujících buněk
Název parametru Metoda Materiál Norma Jednotky Odezva [dny] Výkon Body
Fagocytární aktivita
fagocytů
průtoková cytometrie

(ingesce E.coli
značených FITC)

periferní krev
heparinizovaná
pokyny k odběru

60 - 82
(do 2 let)
65 - 95
(2 - 5 let)
70 - 100
(> 5 let)
% 3 dny 91551 943
Metabolické vzplanutí fagocytujících buněk (Burst test)
Burst test / Spontánní průtoková cytometrie

periferní krev
heparinizovaná
pokyny k odběru

< 1,0 % 3 dny 91553 539
Burst test / Stimulace PMA 75 - 100 % 3 dny 91553 539
Stimulační index granulocytů při stimulaci PMA* > 30 - 3 dny - -
Burst test / Stimulace E.coli 75 - 100 % 3 dny neúčtujeme -
Stimulační index granulocytů při stimulaci E. coli* > 30 - 3 dny - -

*    Stimulační index granulocytů: podíl průměrné intenzity fluorescence  (MFI) pozitivních granulocytů po stimulaci (PMA nebo E. coli) a MFI negativních granulocytů kontrolního vzorku bez stimulace. Vyjadřuje sílu odpovědi (intenzitu respiračního vzplanutí).

Pozn. Bodové ohodnocení výkonů je převzato z číselníku výkonů verze 1141/2017.

 

poslední změna: 4.9.2019 11:04