Imunofenotypizace krevních malignit

Imunofenotypizační analýza je součástí laboratorních diagnostických postupů nutných k určení přítomnosti klonu maligních buněk hematopoetického původu, jejich liniové příslušnosti, případně stupně diferenciace. Imunofenotypizace využívá imunofluorescenčního průkazu povrchových, cytoplazmatických nebo jaderných molekul krevních buněk monoklonálními protilátkami s vyhodnocením průtokovou cytometrií. Imunofenotypizace je náročné a drahé vyšetření, které je obvykle indikováno klinickým hematologem.


Vyšetřovaný materiál:


Vlastní vyšetření:

Provádí se na základě klinické suspekce, obvykle v několika stupních. Je volen optimální vyšetřovací panel monoklonálních protilátek.
K základnímu panelu jsou podle klinické suspekce nebo dílčího výsledku fenotypové analýzy doplněny další znaky.


Odezva: 

3 dny

Výsledek je k dispozici k telefonické konzultaci v pracovní den následující po doručení vzorku do laboratoře. Závažné nálezy jsou hlášeny bezprostředně po ukončení analýzy.


Interpretace výsledku imunofenotypizačního vyšetření:

Výsledek imunofenotypizační analýzy musí být vždy posuzován v kontextu klinického stavu a výsledků dalších laboratorních vyšetření.
Na výsledkovém listu jsou udána procenta pozitivních buněk pro daný znak. Podstatnou součástí je slovní hodnocení se závěrem.

 

Přehled vyšetřovaných panelů pro vzorky periferní krve, kostní dřeně, výpotku, punktátu a uzliny:

 

Základní panel:

Neznámá diagnóza, MDS, CML

CD20+CD4/CD45/CD8+kappa/CD56+lambda/CD5/CD19/CD3/CD38
CD15/CD45/CD64/CD13/CD33/CD34/CD14/CD117
 

Dle klinické suspekce se k základnímu panelu dovyšetřuje:

ALL, AML


           CD20/CD45/CD19/CD22/CD34/CD10/CD38

CD4/CD45/CD7/CD2/TRC gamma-delta/CD34/CD3/CD8
 

CLL

CD20/CD45/CD23/CD79b/CD5/CD19/CD10/CD38

 
NHL/HCL
 

CD20/CD23/CD79b/CD5/CD19/CD10/CD38
CD20/CD45/CD103/CD11c/CD19

 
MM/MGUS
 

CD20/CD45/ckapppa/clambda/CD56/CD19/CD138/CD38
 

 

Dle klinické suspekce na Paroxysmální noční hemoglobinurii se vyšetřuje
 
PNH
 

CD235a/CD59
CD45/CD15/FLAER/CD157/CD33/CD14/CD24

Odezva: 3 dny

Výsledek je k dispozici k telfonické konzultaci v pracovní den následující po doručení vzorku do laboratoře. Závažné nálezy jsou hlášeny bezprostředně po ukončení analýzy.

Hodnocení PNH klon na ERY III + II PNH klon na granulocytech PNH klon na monocytech
Negativní PNH klon 0 0 0
Minimální PNH klon 0 - 1% 0 - 1% 0 - 1%
Pozitivní PNH klon > 1% > 1% > 1%
Součástí výsledku je i slovní vyhodnocení a komentář

 


Postup vyúčtování imunofenotypizačního vyšetření:
 

Panel
Počet výkonů 91439 Celkový počet bodů
Základní panel 19 6650
ALL, AML 34 11900
CLL 27 9450
NHL/HCL 32 11200
MM/MGUS 27 9450
PNH 9 3150


Součástí výsledku je i slovní vyhodnocení a komentář s tímto bodovým ohodnocením: výkon 91475 s hodnotou 173 bodů.

Pozn. Bodové ohodnocení výkonů je převzato z číselníku výkonů verze 1141/2017.

poslední změna: 22.4.2022 10:50