Periferní neuropatie

Název parametru Metoda Materiál Norma,
příp. hodnocení
Odezva [dny] Výkon Body
Autoprotilátky proti MAG IgG + IgM ELISA sérum

klikni zde

 

4* 91567 311
Autoprotilátky proti gangliosidu GM1 IgG + IgM 91567 311
Autoprotilátky proti gangliosidu GM2 IgG + IgM 91567 311
Autoprotilátky proti gangliosidu GD1a IgG + IgM 91567 311
Autoprotilátky proti gangliosidu GD1b IgG + IgM 91567  311
Autoprotilátky proti gangliosidu GQ1b IgG + IgM 91567 311

 

Pozn.   Součástí "balíčku" vyšetření protilátek proti gangliosidům je od února 2017 vyšetření protilátek proti MAG (s myelinem asociovaný glykoprotein). V nové generaci kitu antigen MAG nahradil asialoGM-1. Ostatní parametry testu se nezměnily. Výrobce kitu je tentýž. Koncentrace protilátek proti gangliosidům jsou shodné s hodnotami naměřenými předchozí verzí kitu; test tedy lze použít ke kontrole již sledovaných pacientů.


*   Vyšetření označené na žádance nápisem "SPĚCHÁ" je provedeno nejpozději v pracovní den následující po doručení vzorku do laboratoře.

Pozn. Bodové ohodnocení výkonů dle číselníku výkonů verze 1141/2017.

poslední změna: 18.7.2019 13:13