Buněčná imunita

Základní panel znaků pro cytometrické vyšetření lymfocytů periferní krve:

CD8/CD4/CD45/CD3, CD19/CD16+56/CD45/CD3

Vyšetření je účtováno pomocí výkonu 91439 (8 x 350 bodů).
Součástí výsledku je i slovní vyhodnocení a komentář; výkon 91475 (173 bodů).

 

Základní CD znaky T a B lymfocytů
Název parametru Označení Metoda Materiál Norma Jednotky Odezva [dny]*
Celkové T lymfocyty - relativní  CD3+ průtoková cytometrie

periferní krev heparinizovaná
pokyny k odběru

klikni zde % 3
Celkové T lymfocyty - absolutní CD3+ abs. x109/l

Pomocné / induktorové

T lymfocyty - relativní

CD3+/CD4+ průtoková cytometrie

periferní krev heparinizovaná
pokyny k odběru

klikni zde % 3

Pomocné / induktorové

T lymfocyty - absolutní

CD3+/CD4+ abs. x109/l

Tlumivé / cytotoxické

T lymfocyty - relativní

CD3+/CD8+ průtoková cytometrie

periferní krev heparinizovaná
pokyny k odběru

klikni zde % 3

Tlumivé / cytotoxické

T lymfocyty - absolutní 

CD3+/CD8+ abs. x109/l
B lymfocyty - relativní CD19+ průtoková cytometrie

periferní krev heparinizovaná
pokyny k odběru

klikni zde % 3
B lymfocyty - absolutní CD19+ abs. x109/l
NK – buňky spontánní (přirozené cytotoxicity)
NK - buňky spontánní cytotoxicity relativní CD3-/CD16+56+ průtoková cytometrie

periferní krev heparinizovaná
pokyny k odběru

klikni zde % 3
NK - buňky spontánní cytotoxicity absolutní CD3-/CD16+56+ abs. x109/l
 

        Výsledek je k dispozici k telefonické konzultaci v pracovní den následující po doručení vzorku do laboratoře.

Pozn. Bodové ohodnocení výkonů je převzato z číselníku výkonů verze 1141/2017.

 

poslední změna: 4.9.2019 11:01