Komplement

 


 Název parametru  Metoda  Materiál  Norma  Odezva [dny]  Výkon  Body
 Celková aktivita komplementu
    aktivovaného klasickou cestou
 ELISA  sérum
 pokyny k odběru
 >40%
 klikni zde
 21  91359  179
 Celková aktivita komplementu 
    aktivovaného alternativní cestou
 ELISA  sérum
 pokyny k odběru
 >10%
 klikni zde
 21  91361  387
 Celková aktivita komplementu
    aktivovaného lektinovou cestou
 ELISA  sérum
 pokyny k odběru
 >10%
 klikni zde
 21  91577  388
 C1q komplement  RID  sérum  0,10 - 0,25 g/l  28  91123  253
 C2 komplement  RID  sérum  0,01 - 0,03 g/l  28  91157  467
 C3 komplement  turbidimetrie  sérum  klikni zde  2*  91159  168
 C4 komplement  turbidimetrie  sérum  0,15 - 0,40 g/l  2*  91161  174
 C5 komplement  RID  sérum  0,04 - 0,15 g/l  28  91163  382
 Inhibitor C1 esterázy  RID  sérum  0,15 - 0,35 g/l  14  91125  253


*    Vyšetření označené na žádance nápisem "SPĚCHÁ" je provedeno nejpozději v pracovní den následující po doručení vzorku do laboratoře.

Pozn. Bodové ohodnocení výkonů dle číselníku výkonů verze 1141/2017.

 

 

poslední změna: 12.2.2024 13:41