Quantiferon TB - Plus: hodnocení výsledků testu

Na výsledkovém listu je uvedena naměřená koncentrace interferonu gama [IU/ml] po stimulaci mykobakteriálními antigeny TB1 a TB2; v kontrolní zkumavce bez antigenu (NIL) a po stimulaci mitogenem (MIT).

Na základě těchto naměřených údajů je test dle kritérií doporučených výrobcem vyhodnocen jako negativní, pozitivní, nebo neurčitý (viz. tabulka).

 

NIL [IU/ml]

TB1 minus NIL [IU/ml]

TB2 minus NIL [IU/ml]

MIT minus NIL    [IU/ml]

Výsledné hodnocení testu

Přítomnost infekce M. tuberculosis

≤ 8,0

< 0,35

≥ 0,5

Negativní

Nepravděpodobná

0,35 a < 25% hodnoty NIL

0,35 a ≥ 25% hodnoty NIL

Libovolná hodnota

Libovolná hodnota

Pozitivní

Pravděpodobná

Libovolná hodnota

0,35 a ≥ 25% hodnoty NIL

< 0,35

< 0,5

Neurčitý

Nelze určit

0,35 a < 25% hodnoty NIL

> 8,0

Libovolná hodnota

 

Neurčitý výsledek znamená, že podle naměřených dat nelze spolehlivě určit zda pacient je, nebo není infikován.

Jedná se nejčastěji o situaci, kdy je nalezena nízká odpověď na mitogen a současně nízká odpověď na stimulaci TB antigeny.

Zkumavka s mitogenem slouží jako kontrola schopnosti lymfocytů produkovat interferon. Nízký signál v této zkumavce tedy může být způsoben imunitní nedostatečností pacienta. Takový pacient by pak nemusel odpovídat ani na TB antigeny, a to ani pokud by byl infikován. Pokud u pacienta nic nenasvědčuje stavu imunitní nedostatečnosti, je třeba zvážit pravděpodobnost technických příčin malé reaktivity lymfocytů. Vzorek může být znehodnocen nevhodnou manipulací po odběru. Při podezření na tyto technické příčiny neurčitého výsledku je vhodné opakovat odběr.

Pozitivní výsledek testu podporuje diagnózu tuberkulózy, v úvahu je nutné ovšem vzít skutečnost, že pozitivní reakci může mít i pacient infikovaný netuberkulózními mykobakteriemi M. kansasii, M. szulgai a M. marinum. Z tohoto důvodu jsou k potvrzení či vyloučení diagnózy tuberkulózy nutná další lékařská a diagnostická kritéria.

poslední změna: 6.2.2024 12:52