Diagnostika celiakie a potravinových intolerancí


 Název parametru  Metoda  Materiál  Norma, 
 příp. hodnocení
 Odezva
 [dny]
 Výkon  Body
Autoprotilátky
proti endomysiu IgA
 imunofluorescence  sérum  pozitivní
 negativní*
 2  91487  239
Autoprotilátky
proti endomysiu IgG
 imunofluorescence  sérum  pozitivní
 negativní*
 2  91487  239
Autoprotilátky proti
tkáňové transglutamináze IgA
 CLIA  sérum  0 – 20 U/ml  2  91565   295
Autoprotilátky proti
tkáňové transglutamináze IgG
 CLIA  sérum  0 – 20 U/ml  2  91565   295
Autoprotilátky
proti retikulinu IgA
 imunofluorescence  sérum  pozitivní
 negativní*
 2  91487  239
Autoprotilátky
proti retikulinu IgG
 imunofluorescence  sérum  pozitivní
 negativní*
 2  91487  239
Protilátky proti deamidovanému gliadinu IgG  CLIA  sérum  0 - 20 U/ml  2  91211  190
Protilátky proti deamidovanému gliadinu IgA  CLIA  sérum  0 - 20 U/ml  2  91199  187
Protilátky proti
kravskému mléku IgG
 ELISA  sérum  index 0 - 1,0  7

 neúčtujeme ZP**

Protilátky proti
kravskému mléku IgA
 ELISA  sérum  index 0 - 1,0  7  neúčtujeme ZP***    Na vyžádání je možno určit titr protilátky.

Pozn. Bodové ohodnocení výkonů dle číselníku výkonů verze 1141/2017.

**  Protilátky proti kravskému mléku IgG a IgA pro samoplátce 394 Kč dohromady.

poslední změna: 21.4.2022 12:09